Sevastopol Fishermen

Lyubov Ivanovna Kachalina: Sevastopol Fishermen (1960)